zorica-djordjevic

Lični podaci i kontakt:

Na osnovnim akademskim studijama predavač za Engleski jezik.
zdjordjevic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Engleski jezik 1 i 2 na Fakultetu za kulturu i medije
  • Engleski jezik 3 i 4 na Fakultetu za kompjuterske nauke

Obrazovanje:

Diplomirala na Odseku za engleski jezik i kjiževnost na Filozofskom fakultetu u Prištini.

Profesionalna i akademska karijera:

Od oktobra 2008. godine birana u zvanje predavača za Engleski jezik na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta za predmet – Engleski jezik 1 i 2.
Ima iskustvo u nastavi na svim nivoima obrazovanja: od osnovne škole, gimnazije, preko stručnih škola do fakulteta.
Radila je kao predvač Engleskog jezika na Akademini lepih umetnosti u Beogradu i Učiteljskom fakultetu u Leposaviću
Ima položeni stručni ispit i više specijlističkih pedagoških usavršavanja.
Radila kao novinar i prevodilac kulturne rubrike prištinskog „Jedinstva“
Radila je sedam godina kao simultani prvodiulac u UMNIK administraciji.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Književnost i prevodjenje
  • Didaktika engleskog jezika

Ostalo:

Prevodila pismeno, konsekutivno i simultano za potrebe Megatrend Univerziteta. Prevodi radove sa medjunarodnih konferencija, za stučne i naučne časopise i nastavne programe. Prevodila rezimea naučnih radova i monografija za Srpsku akdemiju nauka i umetnosti, Crnogorsku akdemiju nauka i umjetnosti, Akademiju nauka Republike Srpske i Makedonsku akdemiju nauka i umetnosti.
Služi se francuskim jezikom.