Fakultet za kulturu i medije upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija.

Fakultet za kulturu i medije ostvaruje studije koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope, jer pružaju moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja kulturne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i žurnalističko-medijskih potreba. Moderno zasnovani, stalno otvoreni nastavno-obrazovni i naučni programi, koji se realizuju kroz multidisciplinarni pristup i interaktivni spoj teorije i prakse, garancija su da će studenti ovog fakulteta postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena.

Fakultet za kulturu i medije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije. Osnovni cilj Fakulteta za kulturu i medije je da obrazuje stručnjake koji će biti kadri da odgovorno i kreativno upravljaju kulturnim, naučnim i komunikacijskim procesima u društvu ubrzanih, socijalnih, geopolitičkih, informatičkih i drugih promena.

Na Fakultetu za kulturu i medije izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije:

  •  Menadžment u kulturi i medijima
  •  Novinarstvo
  •  Odnosi s javnošću

Obim studija: 240 ESPB.

Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje (stručni naziv): kulturolog, žurnalista i komunikolog.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Megatrend univerziteta priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu imaju svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Prijemni ispit polaže se u formi testa i obuhvata proveru opšte kulture i pismenosti.

Za polaganje prijemnog ispita potrebna je samo lična karta.

Primer testa prijemnog ispita možete pogledati OVDE.

Potrebna su sledeća dokumenta:

  • Svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Potvrda o položenom prijemnom ispitu

Pri upisu se podnose sledeća dokumenta:

  • Dve fotografije za indeks,
  • Indeks,
  • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje  Megatrend univerzitet

NAČIN PLAĆANJA

U školskoj 2018/19 godini, studenti prve godine plaćaju iznos školarine 1500 evra.

Konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2018/2019. godini

INFO SLUŽBA:

tel. 011/ 220 30 29, 220 30 30
e-mail: infofkm@megatrend.edu.rs