Konkurs za upis

Preuzmite konkurs za upis na doktorske studije u školskoj 2017/18.

Dokumenta potrebna za upis

  • overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dve fotografije za indeks,
  • biografija.

Studijski program

Više o studijskom programu doktorskih studija na Fakultetu za kulturu i medije.

Akreditacija

Pogledajte Rešenja o akreditaciji svih studijskih programa na Fakultetu za kulturu i medije.

Odeljenje za doktorske studije

Marijana Zimonjić

+381 (11) 2203023

mzimonjic@naisbitt.edu.rs

Bulevar Maršala Tolbuhina 8

Elena Dejanovski

+381 (11) 2203090

edejanovski@naisbitt.edu.rs

Bulevar Maršala Tolbuhina 8