tnesic

Lični podaci i kontakt:
Profesor italijanskog jezika i književnosti.
tnesic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Italijanski jezik I
  • Italijanski jezik II

Obrazovanje:

Filološki fakultet u Beogradu, odsek romanistika, Italijanski jezik i književnost.
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, modul Upravljanje projektima (master).
Višemesečni kursevi za usavršavanje jezika u Italiji i specijalistički kursevi za profesore stranih jezika.
Profesionalna i akademska karijera:
– Na Megatrend univerzitetu radi od 2010. godine, na Fakultetu za kulturu i medije kao predavač italijanskog jezika, kao i u odeljenju za međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta na projektima sa Italijom.
– Predavač italijanskog jezika na Akademiji Lepih Umetnosti u Beogradu, univerzitet Union.
– Predavač jezika u edukativnim centrima i školama jezika u Beogradu, na svim nivoima – početni, srednji i viši, kao i u pripremnoj nastavi za takmičenja iz italijanskog jezika i za prijemni ispit za bilingvalna odeljenja gimnazija.
– Prevodilac u bilateralnim susretima u organizaciji ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero) i zvaničnim posetama italijanskih delegacija Megatrend univerzitetu.
– Organizator događaja i zvanični prevodilac komisiji Centra za kvalitet Elektroprivrede Srbije prilikom posete Milanu 2005. godine.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • savremeni italijanski jezik
  • metodika nastave italijanskog jezika
  • leksikologija

Ostalo:

Član je Udruženja profesora italijanskog jezika Srbije kao i Društva za strane jezike i književnosti Srbije (DSJKS).
Govori engleski i služi se španskim jezikom.