• Nastavni plan i program

  Obavezni i zajednički predmeti za sve module
  Semestar
  ESPB
  Kulturna politika i kulturna akcija 1 8
  Metodologija primenjenih istraživanja 1 7
  Medijski sistem Srbije 1 6
  Komunikacione strategije 2 9
  Modul kulture i medija
  Obavezni predmet
  Kultura i novi mediji 2 8
  Izborni predmeti
  a) Odnosi s medijima 2 7
  b) Globalizacija i kultura 2 7
  Modul novinarstva
  Obavezni predmet
  Novinarstvo u konfliktinim i kriznim situacijama 2 8
  Izborni predmeti
  a) Kultura grafičkog komuniciranja 2 7
  b) Geopolitika i mediji 2 7
  Modul odnosa s javnošću
  Obavezni predmet
  Marketing u umetnosti 2 8
  Izborni predmeti
  a) Etika, motivacija i komunikacija 2 7
  b) Semiotika audio-vizuelnih medija 2 7
  Studijski istraživački rad 2 5
  Diplomski  završni rad 2 10

  t.

 • Osnovne napomene o predmetima

  Obavezni predmeti
  Kulturna politika i kulturna akcija infolist
  Metodologija primenjenih istraživanja infolist
  Medijski sistem Srbije infolist
  Komunikacione strategije infolist
  Studijski istraživački rad
  Diplomski završni rad
  Izborni predmeti
  Modul kulture i medija
  Kultura i novi mediji infolist
  Izborni blok 1
  a) Odnosi s medijima infolist
  b) Globalizacija i kultura infolist
  Modul novinarstva
  Novinarstvo u konfliktinim i kriznim situacijama infolist
  Izborni blok 2
  a) Kultura grafičkog komuniciranja infolist
  b) Geopolitika i mediji infolist
  Modul odnosa s javnošću
  Marketing u umetnosti infolist
  Izborni blok 3
  a) Etika, motivacija i stvaralaštvo infolist
  b) Semiotika audio-vizuelnih medija infolist