Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Studentski parlament se sastoji od po četiri predstavnika studenata sa svake godine studija, po dva predstavnika drugog stepena studija i jednog predstavnika osoba sa posebnim potrebama, uz uslov da je student Fakulteta.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

Studenski parlament Fakulteta delegira dva predstavnika u studentski parlament Univerziteta.

  • Predsednik studentskog parlamenta i delegat u parlamentu Univerziteta Vanja Regoda 067/13 vregoda@naisbitt.edu.rs
  • Student prodekan i delegat u parlamentu Univerziteta Stefan Jovčić 534/13 sjovcic@naisbitt.edu.rs
  • Zamenik predsednika studentskog parlamenta Mladen Radenković 084/15