vcvetkovska-ocokoljic@naisbitt.edu.rs
vcvet82@gmail.com

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije:

 • Istorija srpske kulture
 • Komunikacija i kultura
 • Uvod u vizuelnu kulturu
 • Poslovno komuniciranje

Diplomske akademske studije:

 • Kultura grafičkog komuniciranja

Doktorske studije:

 • Teorija vizuelne kulture
 • Teorija vizuelne komunikacije
 • Vizuelni standardi

Obrazovanje:

2008. godine odbranila doktorsku tezu pod nazivom Promotivni aspekti vizuelne umetnosti, na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora kulturoloških nauka.

2006. godine magistrirala na Fakultetu za poslovne studije, sa temom Marketing u kulturi i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka.

2003. godine diplomirala na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta primenjenih nauka u Beogradu i stekla zvanje diplomirani ekonomista za međunarodno poslovanje.

1999. godine završila Višu politehničku školu u Beogradu, diplomirala u oblasti Dizajn enterijera i stekla zvanje inženjer tehnologije za dizajn industrijskih proizvoda. 2014. godine na istoj školi (Beogradska politehnika) stekla je zvanje: Strukovni dizajner – dizajn industrijskih proizvoda.

Profesionalna i akademska karijera:

2013. godine – Izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kultura, Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet u Beogradu.

2008. godine – Izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Kultura, Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet u Beogradu.

2007. godine – Izbor u zvanje predavača, na Visokoj poslovnoj školi Megatrend univerziteta; Predavač za užu naučnu oblast Marketing.

2005. godine – Izbor u zvanje saradnika u nastavi na predmetu Uvod u vizuelnu kulturu, na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta, u Beogradu.

Pored pedagoškog rada bavi se istraživanjem vizuelne kulture i prevođenjem knjiga iz oblasti ikonopisa. Član je više organizacionih odbora u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i naučnim konferencijama. Do sada je objavila preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti vizuelne kulture, komunikacije, religije i ekonomije u domaćim i stranim časopisima i učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Predsednik je organizacionog odbora i glavni urednik Zbornika prve medjunarodne konferencije „Harmonija prirode i duhovnosti u kamenu“ (2011).
Od 2011. godine učestvuje na naučnom projektu „Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove“ pri Megatrend univerzitetu a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Oblasti naučnog interesovanja:

 • Vizuelna kultura
 • Religija
 • Ekonomija.

Ostalo:

Od 1995. godine profesionalno izlaže dela iz oblasti likovne umetnosti. Do sada je samostalno izglagala 78. puta u zemlji i inostranstvu. Učesnik je brojnih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učesnik je brojnih likovnih kolonija. Dobitnik je više nagrada iz oblasti ikonopisa, portreta i mozaika.

Član ULUPUDS-a od 2012.

2014. Učestvovala na restauratorsko-kozervatorskim radovima na lokalitetu Municipium Malvesiatum (mozaici 3-4 vek), Skelani, Srebrenica, pod pokroviteljstvom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika iz Banja Luke, Republika Srpska.

Autor je brojnih tekstova, prikaza i kritika izložbi savremenih srpskih slikara i mozaičara.