DSC_2677aLični podaci i kontakt: Rođena u Beogradu 1960 godine. Govori francuski i engleski jezik. tmilivojevic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

  • Psihologija stvaralaštva
  • Antropologija
  • Etika javnog komuniciranja

Diplomske akademske studije

  • Etika, motivacija i komunikacija

Doktorske studije

  • Personalistička antropologija

Obrazovanje:

Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala (1993) i doktorirala (1997) na Filozofskom fakultetu u Nici (Francuska)

Profesionalna i akademska karijera:

Od 2010. godine zaposlena i izabrana u zvanje docenta u naučnoj oblasti Antropologija, na Fakultetu za kulturu i medije.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Filozofija
  • Etika
  • Sociokulturna antropologija
  • Teorija i psihologija stvaralaštva
  • Interpersonalna komunikacija