bazic

Lični podaci i kontakt:
Rođen je u Belom Brdu na Kopaoniku
Radi na Fakultetu za kulturu i medije
Kontakt: miljojkobazic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

 • Odnosi s javnošću
 • Poslovna komunikacija

Diplomske akademske studije

 • Komunikacija i poslovanje organizacije
 • Metodologija naučnog istraživanja

Doktorske studije

 • Metodologija naučnog istraživanja u kulturi i medijima

Obrazovanje:

 • Doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Magistrirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Diplomirao na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Prištini

Profesionalna i akademska karijera:

 • Nastavu izvodi na sledećim institucijama:
 • Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet u Beogradu
 • Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet u Beogradu
 • Fakultet za međunarodnu ekonominu, Megatrend univerzitet u Beogradu
 • Fakultet za poslovne studije Požarevac, Megatrend univerzitet u Beogradu

Oblasti naučnog interesovanja:

 • Komunikologija
 • Menadžment
 • Kultura

Ostalo:

 • Autor je sledećih knjiga:
 • Poslovna komunikacija – savremeni put do uspeha,
 • Veština komuniciranja,
 • Istraživanje komunikacijskih procesa,
 • Iskušenja kulturne politike,
 • Savremeni odnosi s javnošću, koautor Aleksandar Bazić,
 • Komunikacione veštine i efektivno liderstvo, koautor Dragan Milinković Fimon,
 • Identitet i kulturno nasleđe Srba i
 • Koren zemlje.

Veći broj knjiga štampan je u nekoliko izdanja.
Neke od knjga nalaze se na prestižnim univerzitetima u svetu kao što su: Harvard, Berkli, Jeil, Stenford, Kolumbia, Ukla, Oregon, Indiana, Pitsburg, Kornel, Kanzas, Toronto. Knjige se nalazi i u biblioteci Američkog kongresa, Internacionalnoj biblioteci u Njujorku itd.
Prof. dr Miljojko Bazić akreditovan je u okviru obrazovnog prostora EU na zajedničkim master studijama (MLAS) koje su pokrenuli Univerzitet Primorska iz Kopra i Megatrend univerzitet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju Beograd).

Iz oblasti poslovnog komuniciranja, odnosa s javnošću i upravljanja organizacijom održao je na desetine seminara na kojima je prisustvovalo više stotina polaznika koji su zaposleni u NIS-u, Telekom Srbija, Privredni savetnik Beograd, PKB, Zdravlje Leskovac, Hemofarm Vršaca, Rubin Kruševac, Cer komerc Zvornik, Samostalni sindikat Srbije, Samostalni sindikat Vojvodine i mnogim drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.