IMG_0093-200x300

 

Dekan Fakulteta za kulturu i medije

Nastavni predmeti

Osnovne akademske studije:

– Uvod u menadžment kulture
– Uvod u menadžment medija
– Menadžment elektronskih medija
– Menadžment pozorišne i muzejske delatnosti
– Marketing u kulturi i medijima

Diplomske akademske studije – master:
– Marketing u umetnosti

Doktorske studije:
– Kreativne industrije
– Savremene teorije upravljanja u kulturi

Biografija, stručne i nastavne aktivnosti

Dragan Nikodijević je stalno zaposlen na Fakultetu za kulturu i medije u zvanju redovnog profesora i na dužnosti je prorektora za naučnoistraživački rad Univerziteta „Džon Nezbit”.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti — Odsek filmska i televizijska produkcija, kao najbolji student generacije sa prosečnom ocenom 9,61. Magistrirao je na temu Organizaciono-kulturološki aspekti delatnosti domova Jugoslovenske narodne armije (mentor prof. dr Borislav Jović), na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 1983. godine.

Doktorirao je na temu Armijski podsistem kulture kao integralni deo kulture jugoslovenskog društva (mentor prof. dr Sreten Petrović — Filološki fakultet, komentori) u Centru visokih vojnih škola JNA (današnji Univerzitet Vojske Srbije) u Beogradu 1988. godine.

Po završetku studija karijeru je započeo kao producent u Informativnom programu TV Beograd. Obavljao je poslove producenta TV dnevnika i glavnog organizatora redakcije dopisništva i razmene TV Beograd.

Dugi niz godina je službovao u Centralnom domu vojske, jednoj od vodećih institucija kulture na prostoru bivše Jugoslavije. U ovoj ustanovi je obavljao poslove načelnika za kulturu i propagandu — ujedno zamenika načelnika ustanove. Uređivao je i organizovao mnogobrojne javne i kulturne manifestacije: koncerti, izložbe, bioskopski repertoar, književni programi, kursevi, seminari, naučni skupovi, amaterske sekcije, zabavni programi…

Učestvovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima posvećenim različitim pitanjima iz oblasti kulture i medija.

Tokom dugogodišnjeg rada u vojsci neprestano se bavio istraživanjem specifičnih obeležja podkulturnog modela vojne organizacije. Prvi je autor koji je objavio naučnu monografiju o ovom fenomenu — u bivšoj Jugoslaviji i šire. Učestvovao je u izradi brojnih normativnih dokumenata, uputstava i pravilnika za realizaciju propagandnog i kulturnog rada u vojnoj organizaciji.

Autor je većeg broja produkcionih i umetničkih elaborata, 17 udžbenika i monografija i nekoliko desetina javno publikovanih naučnih radova.

Urednik je većeg broja književnih izdanja. Jedan od vodećih izdavačkih projekata koji potpisuje kao urednik su izabrana dela M. Kordića Zloslutna vremena u 10 tomova. Recenzent je i autor prikaza mnogobrojnih umetničkih i naučnih ostvarenja.

Dobitnik je Plakete Udruženja književnika Srbije (1992) za pokretanje i organizovanje književne manifestacije DODAS — Domanovićevi dani satire.
Nosilac majstorskog pojasa u karateu 2-nd dan.

Od početka 2006. u stalnom je radnom odnosu na Fakultetu za kulturu i medije, Univerziteta “Džon Nezbit“ u Beogradu.

Član je redakcije časopisa Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije. Recenzirao je više knjiga iz oblasti kulturoloških i komunikoloških nauka. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja ekonomskih propagandista Srbije za knjigu Marketing u kulturi i medijima (2007).

Rukovodio je poslovima akreditacije i reakreditacije Fakulteta za kulturu i medije (osnovne, master, doktorske studije i akreditacija fakulteta kao ustanove) i Fakulteta za umetnost i dizajn (osnovne, master i doktorske studije).

U aktuelnom procesu akreditacije institucija visokog obrazovanja, zvanični je recenzent Ministarstva prosvete za oblast teorije medija i kulture.

Sudski veštak u oblasti autorskih prava i dramskih umetnosti.

Predsednik žirija za dodelu književne nagrade “Milovan Vidaković“ (2011., 2012., 2013., 2014. i 2015.godine) koju dodeljuju Samouprava Srba u Mađarskoj i Srpske nedeljne novine koje izlaze u Budimpešti.

Prof.dr Dragan Nikodijević je dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Nagrada je dodeljena za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture.

PREGLED OBJAVLjENIH RADOVA

Monografije i udžbenici:

 • Nikodijević D.,(1992) monografija “VOJNA ORGANIZACIJA I KULTURA“, Vojnoizdavački i novinski centar; CIP Katalogizacija u publikaciji Centralna biblioteka JNA; UDK 316.75:355 (497.1); str. 1—187
 • Nikodijević D. i grupa autora,(2004) monografija “OVSIŠTE — rodno mesto Radoja Domanovića“, SANU, CIP 908 (947.11 Ovsiste); ISBN 86-7596-046-8; COBISS.SR-ID 115967500; 2004; str. 1-509
 • Nikodijević D. (2005): udžbenik “MARKETING I UMETNOST“, Fakultet za scenske i primenjene umetnosti – Akademija lepih umetnosti, Bg, CIP 658.8:008; ISBN 86-902251, COBISS.SR-ID 127108876, 1—261 str.
 • Nikodijević D. (2006) : udžbenik “UVOD U MENADžMENT KULTURE — hrestomatija“, Univerzitet Megatrend, CIP 005:008(082.2); ISBN 86-7747-220-7; COBISS.SR-ID 131474444; 1—237 str.
 • Nikodijević D. (2006) : udžbenik “MARKETING U UMETNOSTI“, Univerzitet Megatrend, CIP 339.138:7.01 (075.8); ISBN 86-7747-221-5; COBISS.SR-ID 131758604; 1—301 str.
 • Nikodijević D. (2007) : udžbenik “MARKETING U KULTURI I MEDIJIMA“’, Univerzitet Megatrend, (prvo izdanje), CIP 339.138:008 (075.8); 339.138:7.01 (075.8); 316.774 (075.8); 658.8:659.3/.4; ISBN 978-86-7747-279-5; COBISS SR-ID 144179980; — nagrada Udruženja ekonomskih propagandista Srbije za izdavački projekat u struci za 2007.godinu; 1— 326 str
 • Nikodijević D. (2008) : udžbenik “UVOD U MENADžMENT MEDIJA“, Univerzitet Megatrend, CIP 005:32.019.5(075.8); ISBN 978-86-7747-291-7; COBISS.SR-ID 145513996; 1- 288 str
 • Nikodijević D. (2008): udžbenik “MENADžMENT POZORIŠNE DELATNOSTI“, Univerzitet Megatrend, CIP.8); 005 (07 ISBN 978-86-7747-318-1; COBISS.SR-ID 149529612; 1- 334 str.
 • Nikodijević D. (2009): udžbenik “MARKETING U KULTURI I MEDIJIMA“’, Univerzitet Megatrend, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje; CIP 339.138:008 (075.8); 339.138:7.01 (075.8); 316.774 (075.8); 658.8:659.3/.4; ISBN 978-86-7747-354-9 ; COBISS SR-ID 158090764; 1- 348 str.
 • Nikodijević D. (2009) : udžbenik “MENADžMENT ELEKTRONSKIH MEDIJA“, Univerzitet Megatrend, CIP 005:32.019.5; ISBN 978-86-7447-378-5 ; COBISS SR-ID 171503372 ; str. 1- 287
 • Nikodijević D. (2010) : udžbenik “MENADžMENT MUZEJSKE DELATNOSTI, Univerzitet Megatrend, CIP 005069(075.8); ISBN 978-86-7747-392-1 ; COBISS SR-ID ; str. 1- 150
 • Nikodijević D. (2012): monografija “MENADžMENT MASOVNIH MEDIJA- štampa, film, radio, televizija i internet“, Čigoja štampa, Megatrend univerzitet, Beograd, CIP – 005:32.019.5; 316.774; ISBN 978-86-7558-915-0; COBISS.SR-ID 191438092; str. 1-460, objavljivanje monografije finansirano od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
 • Nikodijević D. (2012) : monografija “MENADžMENT I MARKETING U UMETNOSTI“, Službeni glasnik, Beograd, CIP – 005:7; 339.138:7; 339.138:008; ISBN 978-86-519-1567-6; str. 1-418
 • Nikodijević D. (2013) : monografija “PATOLOGIJA DUGA U UMETNOSTI – za i protiv simbioze marketinga i umetnosti“, Prosveta, Beograd, CIP 339.138:7; ISBN 978-86-0702027-0; COBISS.SR-ID 199886092; str. 1-303
 • Nikodijević, D., (2013) – monografija “UVOD U MENADžMENT MEDIJA – štampa i kinematografija“, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Megatrend univerzitet, ISBN 978-86-7747-474-4; CIP 005; 32.019.5 (075.8); recenzenti: prof.dr Divna Vuksanović, prof.dr Miroslav Savković, prof.dr Mirko Miletić; str. 1-342
 • Nikodijević, D., (2014) – monografija “MENADžMENT ELEKTRONSKIH MEDIJA – radio, televizija i internet“, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet “Džon Nezbit“, ISBN 978-86-7747-519-2, CIP 005:32.019.5(075.8); recenzenti: prof.dr Divna Vuksanović, prof.dr Nikola Maričić, prof.dr Mirko Miletić; str. 1-356
 • Nikodijević D. (2015) : monografija “MENADžMENT MEDIJA MASOVNIH KOMUNIKACIJA“, D.Nikodijević-NG Studio, BeogradCIP 005:32.019.5(075.8), 005:659.3/.4(075.8); ISBN 978-86-918691-0-6; COBISS.SR-ID 214015244; str. 1-338

Radovi objavljeni u stručnim i naučnim časopisima:

 • Nikodijević D., (1986) Celovečernji igrani film i njegovo prikazivanje u JNA— kako prevazići probleme koji prate ovu delatnost, časopis VOJNO-POLITIČKI INFORMATOR, br.11,
 • Nikodijević D., (1986) Putevi popularizacije filmskog stvaralaštva — filmska tribina u kulturnom životu pripadnika armije, časopis VOJNO-POLITIČKI INFORMATOR, br.5,
 • Nikodijević D., (1986) Armijski kulturni život u sistemu opštenarodne odbrane, teorijski časopis VOJNO DELO, br.2,
 • Nikodijević D., (1987) Predratna iskustva KPJ u razvijanju revolucionarne politike i prakse u kulturi, teorijski časopis VOJNO DELO, br. 1,
 • Nikodijević D., (1987) Partizanska pozorišta — uz 45.godišnjicu Kazališta nacionalnog oslobođenja, časopis VOJNO-POLITIČKI INFORMATOR, br.7,
 • Nikodijević D., (1987) Kulturni život na teritoriji Bihaćke republike, časopis VOJNO-POLITIČKI INFORMATOR, br.11,
 • Nikodijević D., (1988) Književno stvaralaštvo, štampa i izdavačka delatnost u NOR-u, časopis VOJNO-POLITIČKI INFORMATOR, br.12,
 • Nikodijević D., (1989) Književno stvaralšto, štampa, izdavačka i bibliotečka delatnost u NOB-u, časopis VOJNO-BIBLIOTEČKI INFORMATOR, br. 1,
 • Nikodijević D., (1989) Značajni rezultati u radu reorganizovane bibliotečke mreže — o sve većem korišćenju knjižnog fonda u JNA, časopis VOJNO BIBLIOTEČKI INFORMATOR, br. 2,
 • Nikodijević D., (1989) Koreni partijske politike i samoupravne prakse u kulturi, časopis SAMOUPRAVLjANjE, br. 7—8,
 • Nikodijević D., (1990) Kulturološki aspekti primarnih područja vojno-profesionalne delatnosti, teorijski časopis VOJNO DELO, br. 1—2,
 • Nikodijević D., (1990) Aktuelnosti izvornog marksističkog pristupa u savremenom konceptu kulture, časopis SAMOUPRAVLjANjE, br. 1—2,
 • Nikodijević D. (2006): Lukrativni domašaji tradicionalne umetničke prakse, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, br. 10, ; ISSN 1450—5681 ; COBISS.SR—ID 132673031; UDC 658.8 : 7 ; str. 213—238
 • Nikodijević D. (2008): Marketinške komunikacije i/ili putevi osvajanja moći — ka razumevanju prave prirode reklamnog delovanja, časopis za upravljanje komuniciranjem CM, br. 5, 2008; ISSN 1452—7405; COBISS.SR-ID 218473735; UDC 339.138 : 659.2/.4 : 316.774; str. 29—47
 • Nikodijević D. (2009): Teleološke podudarnosti religijske i umetničke prakse, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 1, ; UDK 316.74:2 ; 316.74:6; COBISS.SR-ID 154294028 ;
 • Nikodijević, D. (2009): Umetnost u dobu medijsko-tehnološke dominacije — putevi kulture zaboravljanja, časopis za upravljanje komuniciranjem CM, br.11; ISSN 1452-7405 ; COBISS.SR-ID 218473735 ; UDC 316.72 : 316.774 : 004.7 ; str. 79—99
 • Nikodijević D. (2009): Etički i zakonodavni aspekti medijske prakse u Srbiji, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 2; UDK 342.727 ; COBISS.SR-ID 171950348 ; str. 193—222
 • Nikodijević,D. (2009): Medijska kultura u senci ekonomije medija, KULTURA, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br.124, UDK 316.774, 658.8:659.3/.4; str. 221-242
 • Nikodijević,D. (2010): Časopis za teoriju i praksu marketinga TABOO, esej, Pavlović, Šiljeg, Aleksić, OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA, Univerzitet Megatrend, 2008
 • Nikodijević D. (2010): Umetnost, ekonomija, tržište-“estetski sindrom“ i tržišne zakonomernosti , Megatrend revija, UDK 339.138: 7.05; , Vol.7 (2), 2010: str. 181-199
 • Nikodijević D. (2010): Stvaralačka i doživljajna dimenzija sveta umetnosti , Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 3, UDK 7.01.; COBISS.SR-id 180533004; str. 309-323
 • Nikodijević D. (2011): Valorizacija kulturne baštine u kontekstu društvene politike održivog razvoja, Megatrend revija, UDK 338.48 6:7/8(497.11) ; 338.484:502.131.1(497.11); Vol.8 (2): str. 261-280
 • Nikodijević D. (2012): : Upravljanje medija sferom u doba ’’kulture novog kapitalizma , Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 4, godina IV ; ISSN 1821-0171, str. 15-30
 • Nikodijević D. (2012): Umetnost u veku tržišne ekonomije – patologija duga i zao duh beskorisnost, Tematski Zbornik sa naučnog skupa Fakulteta za kulturu i medije, UDK 316.74:7, str. 203-216
 • Nikodijević D. (2012): Menadžment i marketing u umetnosti – za i protiv, Tematski Zbornik sa naučnog simpozijuma, Banjaluka; organizator skupa Banja Luka koledž – u pripremi za štampu
 • Nikodijević D. (2012): .: Sumrak tradicije u epohi tržišta i digitalizacije, Tematski zbornik sa naučnog skupa u Sarajevu,27.sept 2012; organizator skupa Federalno ministarstvo za kulturu i sport BiH
 • Nikodijević,D. (2013) – Stvaralačke i doživljajne potrebe u umetnosti – psihoanalitičko tumačenje, književni časopis Savremenik, broj 204-205-206, Beograd, str. 39-45
 • Nikodijević, D., (2013) – Medijska konglomeracija kao deo globalnih promena u korporativnom upravljanju i organizovanju, KULTURA, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku; DOI 10.5937/kultura1338376N; UDK 316.324.8:316.774; 005:316.774; str. 376-387
 • Nikodijević,D., (2013) – Multimedijalnost kao tehnološko-sadržajna platforma novih modela upravljanja i organizovanja u medija sferi, Drugi međunarodni naučni skup ’’MOĆ KOMUNIKACIJE 2013’’, Zbornik radova, ISBN 978-99955-91-19-9; str.245- 256
 • Nikodijević, D., (2013) – Poslušnost autoritetu – vreme slabljenja stožernog principa industrijskog menadžmenta, Megatrend revija, urednik prof.dr Boris Krivokapić, UDK 005.322:316.462; 005:159.9, Originalni naučni rad, str. 181-195
 • Nikodijević, D., (2013) – Medijski poredak u službi holističke ideologije i erozije nacionalnih kultura, Međunarodni naučni skup, Filozofski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Zbornik radova, ISBN 978-99938-47-49-6; COBISS. BH-ID 3695383
 • Nikodijević,D., (2013) – O primeni nauke u procesima upravljanja i tržišne valorizacije umetničke prakse – estetski sindrom u zagrljaju tržišne ekonomije, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br.5, godina 5; urednik prof.dr Slobodan Branković ; UDK: 339.138:7.01; ID BROJ: 203627020; Str. 629-650
 • Nikodijević,D., (2013) – Dva veka savremenog srpskog pozorišta – Joakim Vujić, pomalo zaboravljeni srpski Tespis, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 5, godina V; urednik prof.dr Slobodan Branković UDK: 792(497.11)(091) ; 792.071/.072:929 Vujić J. ; 005:792; ID BROJ: 203597324; str. 85-96
 • Nikodijević, D., (2013) – Preduzetnički duh Joakima Vujića u svetlu menadžmenta savremene umetničke prakse, izlaganje na međunarodnoj naučnoj konferenciji posvećenoj 200.godišnjici savremenog srpskog pozorišta (6.decembar 2013.godine, Budimpešta); organizator skupa Institut za kulturu Srba u Mađarskoj
 • Nikodijević, D.,Đukanović,J.,(2014) – Ne(moć) komunikacije kulturnog nasleđa sa okruženjem – sumrak tradicije u tržišnoj i digitalnoj epohi; Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa MOĆ KOMUNIKACIJE 2014. održanog 30.maja 2014.godine; organizator skupa Panevropski univerzitet APEIRON; 316.776.:004.738.5(082); ISBN 978-99955-91-35-9; COBISS.RS-ID 4303128 , str. 99-109
 • Nikodijević, D., (2014) – Šekspirov Gloub teatar – povodom 450.godišnjice najvećeg dramskog pisca, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 6, godina VI; urednik prof.dr Mirko Miletić; UDK 792.2.091(41) ; 316.77; ISSN 1821-0171; COBISS.SR-ID 154265100; str. 101-114
 • Nikodijević,D., Đukanović,J., (2015) – Arts in market economy – pro et contra management and marketing in arts, Center for Culture and Cultural studies – Second Annual International CCCS Conference 2014 „Media: Theory and Practice“, Skopje – u pripremi za štampu
 • Nikodijević D. (2015) : ‘’Pozorište u veku dominacije tržišta i elektronskih medija’’, Naučna konferencija “Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“, Fakultet za kulturu i medije, 20.novembar 2014., saopštenje i članak u Zborniku radova, urednik prof. dr Mirko Miletić; COBISS.SR-ID 216409868; UDK 792.01 316.77“20“ 658.8:7, str 7-23
 • Nikodijević,D. (2015), Instrumentalizacija medija sfere u procesu modelovanja globalnog svetskog poretka – promocija holističkih ideja i liberarnih tržišnih obrazaca, Međunarodna naučna konferencija SERDA 2015, Univerzitet ’’Slobomir’’, Bijeljina; Zbornik radova – u pripremi za štampu
 • Nikodijević,D. (2015), Kreativne industrije – ekonomska eksploatacija medija masovnih komunikacija, Megatrend revija, gl. urednik prof. dr Dragana Gnjatović; Vol. 12 (3) 2015; UDK 338.46:008; 330.341:008; str. 87 – 104;
 • Nikodijević,D. (2015), Teatar u epohi dominacije tržišta i elektronskih medija, Univerzitet ’’Etveš Lorand’’, Filozofski fakultet, Katedra za slavistiku , Budimpešta, predavanje po pozivu – 4.decembar 2015. – objavljeni izvodi predavanja u Srpskim nedeljnim novinama u Budimpešti
 • Nikodijević,D. (2015), Muzeji u eri vladavine tržišnih i ubrzanih komunikacija, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 7, godina VII, urednik prof. dr Mirko Miletić; ISSN 1821-0171. 069.01; 069:339.138; 069:004]:316.77; COBISS.SR-ID 220300300 CIP – 22 , str. 413-428.