Lični podaci i kontakt:
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za umetnost i dizajn
dcalovic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

  • Teorija umetnosti
  • Teorija medija
  • Teorija forme (Fakultet za umetnost i dizajn)

Doktorske studije

  • Semiologija
  • Teorija umetnosti 1 (Fakultet za umetnost i dizajn)
  • Teorija umetnosti 2 (Fakultet za umetnost i dizajn)

Obrazovanje:

Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti 1998. godine, i arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu 2006. godine. Magistrirao je teoriju umetnosti i medija na interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005. godine, a na istoj grupi je i doktorirao 2008. godine.

Profesionalna i akademska karijera:

Od 2008. godine u zvanju nastavnika zaposlen na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu, gde predaje Teoriju umetnosti, Teoriju medija i Semiologiju. Od 2009. godine, kao gostujući nastavnik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje Islamsku umetnost, Islamsku arhitekturu i Kaligrafiju. Od 2011. godine gostujući je profesor na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta u Beogradu, gde predaje Teoriju forme, Teoriju umetnosti 1 i Teoriju umetnosti 2. Od 2010. do 2014. godine prodekan je za nastavu na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu. Od 2014. godine izabran na mesto prodekana – zamenika dekana i prodekana za nastavu na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta u Beogradu. Od 2008. do 2012. godine, član je redakcije časopisa Kultura (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd). Od 2008. godine, član je redakcije Godišnjaka Fakulteta za kulturu i medije (Megatrend univerzitet, Beograd). U periodu od 2007-2008. godine radio na poslovima pres-klipinga i analize vesti u Centru za civilno-vojne odnose u Beogradu. U periodu od 2005-2006. godine, kao konferencijski producent radio je u beogradskom predstavništvu firme East Euro Link.

Kao jedan od supervizora i projekt-menadžera učestvovao je na sledećim projektima iz oblasti kulture:
U periodu od juna 2009. do juna 2010. godine, na projektu Kulture ritmova, koji je realizovan u podršci Fonda za otvoreno društvo – Srbija, i u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, Studentskim kulturnim centrom u Beogradu, Domom omladine Beograda, Centrom za kulturu Stari grad (Beograd), i prirodnjačkim muzejem u Beogradu.
U periodu od aprila do juna 2010. godine na projektu Kulture ritmova – iskre Trećeg sveta, koji je realizovan u podršci Beogradske opštine Savski venac, a u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, Studentskim kulturnim centrom u Beogradu, i Domom omladine u Beogradu.
U periodu od oktobra do decembra 2010. godine, na projektu Kulture ritmova – vetrovi Trećeg sveta, koji je realizovan u podršci Beogradske opštine Savski venac, a u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, Studentskim kulturnim centrom u Beogradu i Domom omladine u Beogradu.
U periodu od marta 2011. do januara 2012. godine, na projektu Filozofija medija: pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja, koji je realizovan u podršci Fonda za otvoreno društvo – Srbija, Ministarstva nauke Republike Hrvatske, a u partnerstvu sa Hrvatskim filozofskim društvom, Domom omladine u Beogradu, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije, Centrom za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb, Hrvatska) i Centrom za savremenu fotografiju (Podgorica, Hrvatska).

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Teorija umetnosti
  • Teorija medija
  • Islamska umetnost i arhitektura

Ostalo:

Član je Hrvatskog filozofskog društva i Estetičkog društva Srbije.

Učestvovao je na više od četrdeset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, te mnogobrojnim okruglim stolovima, tribinama i javnim predavanjima.