Predmeti – modul KULTUROLOŠKE NAUKE
I GODINA
Teorije kulture 1  obavezni glavni
Metodologija naučnog istraživanja u kulturi i medijima  obavezni zajednički
IZBORNI BLOK 1
Studije modernog diskursa 1  obavezni zajednički
Interdisciplinarnost savremene umetnosti i medija  izborni
Savremene teorije upravljanja kulturom  izborni
Evropska civilizacija  izborni
IZBORNI BLOK 2
Personalistička antropologija  izborni
Semiologija  izborni
Epistemologija kulture  izborni
IZBORNI BLOK 3
Teorija vizuelne kulture  izborni
Sinkretizam i multimedijalnost  izborni
Korespodencija audio-vizuelnih izražajnih sredstava u medijima  izborni
Medjunarodnopravna zaštita kulturnog i prirodnog nasledja  izborni
II GODINA
Teorije kulture 2  obavezni glavni
Studije modernog diskursa 2  obavezni zajednički
IZBORNI BLOK 4
Pravo i stvaralaštvo  izborni
Vizuelni standardi  izborni
Kreativne industrije  izborni
Upravljanje umetničkom karijerom u izvodjačkim umetnostima  izborni
Integrisane marketing komunikacije u kulturi  izborni
Samostalni istraživački rad  obavezni
III GODINA
Priprema doktorske teze  obavezni glavni
Odbrana doktorkse teze  obavezni glavni
Predmeti – modul KOMUNIKOLOŠKE NAUKE
I GODINA
Teorija komunikacije 1  obavezni glavni
Metodologija naučnog istraživanja u kulturi i medijima  obavezni zajednički
IZBORNI BLOK 1a
Geopolitika identiteta  izborni
Interdisciplinarnost savremene umetnosti i medija  izborni
Evropska civilizacija  izborni
Studije modernog diskursa 1  obavezni zajednički
IZBORNI BLOK 2a
Personalistička antropologija  izborni
Semiologija  izborni
Epistemologija kulture  izborni
IZBORNI BLOK 3a
Teorija vizuelne kulture  izborni
Sinkretizam i multimedijalnost  izborni
Medjunarodnopravna zaštita kulturnog i prirodnog nasledja  izborni
II GODINA
Teorija komunikacija 2  obavezni glavni
Studije modernog diskursa 2  obavezni zajednički
IZBORNI BLOK 4a
Kultura elektronske komunikacije  izborni
Upravljanje odnosima s javnošću  izborni
Jezik i stil u savremenom novinarstvu  izborni
Teorija vizuelne komunikacije  izborni
Samostalni istraživački rad  obavezni
III GODINA
Priprema doktorske teze  obavezni glavni
Odbrana doktorkse teze  obavezni glavni