Na prve dve godine predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.

 

PRVA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Osnovi menadžmenta 1 8
Istorija kulture i civilizacije 2 8
Savremeni politički sistemi 1 8
Engleski jezik 1 1 6
Komunikologija 2 8
Psihologija stvaralaštva 1 8
Izborni predmeti 
Francuski jezik 1 2 6
Italijanski jezik 1 2 6
Španski jezik 1 2 6
Kineski jezik 2 6
Sociologija kulture i umetnosti 2 8
Teorija umetnosti 2 8

DRUGA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Marketing i javnost 3 8
Teorija medija 3 8
Medijska analitika 4 8
Engleski jezik 2 4 6
Politički marketing 4 8
Sociologija masovnih komunikacija 3 8
Izborni predmeti 
Francuski jezik 2 3 6
Italijanski jezik 2 3 6
Španski jezik 2 3 6
Kineski jezik 3 6
Muzika i komunikacija 4 8
Istorija komuniciranja 4 8

TREĆA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semesta ESPB
Poslovna informatika 6 10
Pravo intelektualne svojine 5 7
Teorija žanrova 5 8
Teorije javnog mnenja 5 8
Oglašavanje u medijima 6 10
Medijsko pravo 6 10
Izborni predmeti
Poslovna korespondencija 5 7
Kulturni identitet 5 7

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti 
Semestar ESPB
Teorije modernosti 7 6
Odnosi s javnošću  8 9
Uvod u vizuelnu kulturu  7 9
Etika javnog komuniciranja  7 7
Poslovno komuniciranje 7 8
Interkulturni menadžment 8 10
Korporativni identitet           8      11