Obavezni predmeti
Teroije modernosti infolist
Odnosi s javnošću infolist
Etika javnog komuniciranja infolist
Istraživačko novinarstvo infolist
Interkulturni menadžment infolist
Izborni predmeti
Digitalne komunikacije i veb novinarstvo infolist
Sportsko novinarstvo infolist