Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.

PRVA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Osnovi menadžmenta 1 8
Istorija kulture i civilizacije 2 8
Savremeni politički sistemi 1 8
Engleski jezik 1 1 6
Komunikologija 2 8
Psihologija stvaralaštva 1 8
Izborni predmeti
Izborni predmet 1:
Francuski jezik 1 2 6
Italijanski jezik 1 2 6
Španski jezik 1 2 6
Kineski jezik 2 6
Izborni predmet 2:
Sociologija kulture i umetnosti 2 8
Teorija umetnosti 2 8

DRUGA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Marketing u kulturi i medijima 3 8
Teorija medija 3 8
Medijska analitika 4 8
Engleski jezik 2 4 6
Stilistika i retorika 4 8
Novinarstvo u štampi 3 8
Izborni predmeti
Izborni predmet 3:
Francuski jezik 2 3 6
Italijanski jezik 2 3 6
Španski jezik 2 3 6
Kineski jezik 3 6
Izborni predmet 4:
Istorija srpske kulture 4 8
Istorija medija 4 8

TREĆA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Poslovna informatika 6 10
Pravo intelektualne svojine 5 7
Teorija žanrova 5 8
Teorija javnog mnenja 5 8
Književnost i novinarstvo 6 10
Radio i TV novinarstvo 5 7
Izborni predmeti
Izborni predmet 5:
Agencijsko novinarstvo 6 10
Kreativno pisanje, čitanje i interpretacija 6 10

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Teorija modernosti 7 6
Odnosi s javnošću 8 9
Uvod u vizuelnu kulturu 7 9
Istraživačko novinarstvo 7 15
Digitalne komunikacije 8 11
Interkulturni menadžment 8 10