Nikola Minić je rođen 1983. godine u Kragujevcu. Informatičar, statističar, projekt menadžer. Diplomirao je na Fakultetu za informacione tehnologije na univerzitetu Sheffield 2006. godine, a magistrirao Finansijski menadžment i investiciono bankarstvo na univerzitetu Lincoln 2007. godine.

Poseduje iskustvo kao menadžer u inostranim i državnim firmama koje se bave razvojem informacionih sistema za podršku poslovanju i razvojem internet i mobilnih aplikacija; kao konsultant na razvoju informacionih sistema u fitnes centrima, sportskim klubovima i udruženjima; kao konsultant pri implementaciji projekata EU i Evropske banke za obnovu i razvoj na teritoriji Srbije. Razvojem matematičkog modela zasnovanog na „fuzzy“ logici i veštačkim neuronskim mrežama i adekvatnoj informacionoj podršci dao je značajan doprinos u oblastima medicine, bankarstva, sporta i računarstva.

Izabran je u zvanje asistenta 2008. godine na predmetu Multimedija na Fakultetu za informatiku i menadžment Univerziteta Singidunum. Osnovao je marketinšku agenciju „Corponest“ 2011. godine. Izabran je u zvanje asistenta 2012. godine na predmetu Poslovna informatika na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu.

Tečno govori engleski jezik, a poseduje TOEFL i SAT sertifikate. Sertifikovan za menadžment i programiranje na Microsoft NAV platformi. Objavio je delo „Cytochemical and Apoptotic Markers of Tissue Remodelling“ u naučnim knjigama „Cell Apoptosis Research Advances“ i „Frontiers in Cell Apoptosis Research“ u Njujorku 2007. godine. Dobitnik nagrade od strane Evropskog respiratornog društva „Mladi naučnik“ 2011.