NevenaLični podaci i kontakt:
nevenajm@yahoo.com

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Španski jezik 1
  • Španski jezik 2

Obrazovanje:

Nevena Janićijević je rođena 1971. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, 2005. godine, na katedri za Španski jezik i hispanske književnosti. Poslediplomske studije upisala na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i odbranila magistarski rad pod naslovom „Recepcija Horhe Luisa Borhesa na srpskom jeziku“, na Filološkom fakultetu u Beogadu, 06.07. 2012. godine.

Profesionalna i akademska karijera:

– 1996-2003: radila kao lektor i korektor, a potom i kao direktor u izdavačkoj kući „Dunaj“ u Beogradu
– 2005: radila honoranrno kao novinar saradnik za JAT Reviju
– 2006: birana u zvanje predavača za strani jezik na Faklutetu za kulturu i medije Megatred Univerziteta u Beogradu

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Jezik
  • Literatura
  • Prevođenje

Ostalo:

  • Član društva latinoamerikanista.
  • Član društva za strane jezike i književnost u Srbiji.
  • Govori, čita i piše na španskom i engleskom jeziku.
  • Sporazumeva se na francuskom jeziku.