Milica Miljuš je rođena u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu (2009), na odseku za romanistiku i stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu završila je postdiplomske studije – master – modul: francuska književnost (2010). Na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta radi od 2009. godine kao predavač – nastavnik francuskog jezika. Oblasti interesovanja: istorija francuske književnosti, metodika nastave francuskog jezika. Član je Udruženja profesora francuskog jezika Srbije kao i Društva za strane jezike i književnosti Srbije (DSJKS). Strani jezici: francuski, španski i engleski.