Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.

Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.

PRVA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Osnovi menadžmenta 1 8
Psihologija stvaralaštva 1 8
Savremeni politički sistemi 1 8
Engleski jezik 1 1 6
Komunikologija 2 8
Istorija kulture i civilizacije 2 8
Izborni predmeti 
Izborni predmet 1:
Francuski jezik 1 2 6
Italijanski jezik 1 2 6
Španski jezik 1 2 6
Kineski jezik 2 6
Izborni predmet 2:
Sociologija kulture i umetnosti 2 8
Teorija umetnosti 2 8

DRUGA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Teorija medija 3 8
Marketing u kulturi i medijima 3 8
Medijska analitika 4 8
Engleski jezik 2 4 6
Uvod u menadžment medija 3 8
Modeli kulturne politike 4 8
Izborni predmeti
Izborni predmet 3:
Francuski jezik 2 3 6
Italijanski jezik 2 3 6
Španski jezik 2 3 6
Kineski jezik 3 6
Izborni predmet 4:
Antropologija 4 8
Istorija medija 4 8

TREĆA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Poslovna informatika 6 10
Pravo intelektualne svojine 5 7
Finansijski menadžment u kulturi i medijima 5 8
Teorija javnog mnenja 5 8
Komunikacija i kultura 6 10
Menadžment pozorišne i muzejske delatnosti 6 10
Izborni predmeti
Izborni predmet 5:
Menadžment u izdavačkoj delatnosti 5 7
Menadžment u likovnoj i muzičkoj delatnosti 5 7

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Obavezni predmeti
Semestar ESPB
Teorije modernosti 7 6
Odnosi s javnošću 8 9
Uvod u vizuelnu kulturu 7 9
Menadžment u elektronskim medijima 7 7
Upravljanje istraživanjem i razvojem 8 11
Upravljanje ljudskim resursima 7 8
Interkulturni menadžment 8 10