msredojevic Lični podaci i kontakt:
msredojevic@naisbitt.edu.rs

Profesionalna i akademska karijera:

Diplomirao je novinarstvo na osnovnim studijama Fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta u junu 2013. godine, a na istoj instituciji jula 2017. odbranio je master rad na temu „Denotativna i konotativna značenja poruka  u naslovnoj kompoziciji novinskih tekstova“  i stekao zvanje Master kulturolog.

Bavi se izučavanjima iz oblasti kulture, umetnosti, istorije i sporta.

Prva iskustva u oblasti žurnalistike sticao je tokom osnovnih studija pišući za studentski onlajn magazin​, da bi se u novinarstvu istakao kao sportski novinar redakcije internet portala „Srbija Danas“ u periodu od 2014. do 2016. godine. Iskustvo u medijima stekao je i kao spoljni saradnik na poziciji menadžera za odnose s javnošću Saveza hokeja na ledu Srbije​, od 2011. ​do 2017. godine. U zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu za kulturu i medije izabran je u maju 2016. godine.

 Obrazovanje:

 • Diplomirani žurnalista
 • Master kulturolog

Angažovanje u nastavi:
Osnovne akademske studije

 • Novinarstvo u štampi
 • Istorija medija
 • Radio i TV novinarstvo
 • Agencijsko novinarstvo
 • Književnost i novinarstvo
 • Teorija žanrova
 • Sportsko novinarstvo
 • Digitalne komunikacije i veb novinarstvo

Oblasti naučnog interesovanja:

 • novinarstvo u štampi
 • istraživačko novinarstvo
 • onlajn novinarstvo
 • agencijsko novinarstvo
 • istorija novinarstva
 • odnosi s javnošću
 • studije kulture
 • istorija kulture
 • studije medija
 • etika informisanja
 • digitalne komunikacije
 • sportsko novinarstvo