mkalik

Lični podaci i kontakt:
Rođen u Valjevu.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.
Govori engleski jezik.
mkalik@naisbitt.edu.rs

Obrazovanje:

Završio Petu beogradsku gimnaziju kao nosilac Vukove diplome. Bio prvi na rang-listi na prijemnom ispitu iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao filozofiju sa ocenom 9.94. Završio i dve godine studija sociologije sa prosečnom ocenom 9.89. Trenutno završava doktorat iz filozofske antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odbranio je prijavu teme doktorata i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9.83.

Profesionalna i akademska karijera:

Bio je predsednik Udruženja studenata filozofije Jugoslavije, jedan od pokretača skupa „Filozofski susreti” i član Saveta „Filozofskih susreta”. Bio član redakcije studentskog filozofskog časopisa „Izokrenuti svet“. Bio je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije i Fonda “Madlena Janković Cepter”. Sa dva izlaganja učestvovao je u radu seminara „Filozofija između Istoka i Zapada” u SANU pod rukovodstvom akademika Mihaila Đurića, i u radu seminaru SANU o svetskoj ekonomskoj i društvenoj krizi pod rukovodstvom akademika Mihaila Markovića. Objavio je više naučnih radova u kojima, između ostalog, razmatra ideje Sokrata, Marksa, Markuzea, Altisera, Šelera, Gelena, Žižeka, Mihaila Markovića i drugih mislilaca. Bavi se i publicistikom, i do sada je objavio veliki broj tekstova vezanih za idejne, društvene i političke teme u dnevnim i nedeljnim novinama, i na internet portalima (Politika, Pečat, Nova srpska politička misao itd.). Trenutno je asistent na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • socijalna filozofija
  • politička filozofija
  • antropologija