Lični podaci i kontakt:
Marina (Dragan) Golubović
28. oktobar 1985. godine
mgolubovic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Upravljanje ljudskim resursima, Fakultet za kulturu i medije
  • Intrekulturni menadžment, Fakultet za poslovne studije

Obrazovanje:

Osnovne studije: 2004 – 2008. godine, Fakultet za poslovne studije, smer Izvršno upravljanje
Master studije: 2010 – 2011. godine, Fakultet za poslovne studije, smer Menadžment i biznis
Doktorske studije: 2012 – i dalje, Fakultet za poslovne studije i Fakultet za medjunarodnu
ekonomiju, smer Mikroekonomija.

Profesionalna i akademska karijera:

Asistent na predmetima iz uže naučne oblasti Mendžment: Upravljanje ljudskim resursima i Interkulturni menadžment.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Mendžment