ljvolf

Lični podaci i kontakt:
Na osnovnim akademskim studijama predavač za francuski jezik. Rodjena je 1962. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.
Kontakt: e-mail: ljvolf@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Francuski jezik 2.

Obrazovanje:

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 1999. na odseku za Francuski jezik i francusku knjuževnost. Na istom fakultetu odbranila magistarski rad 2014. pod naslovom „Problem alteriteta u romanima Morisa Blanšoa” i stekla zvanje magistra filoloških nauka.

Profesionalna i akademska karijera:

Od oktobra 2005. do danas birana u zvanje predavača za francuski jezik na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta gde predaje na osnovnim studijama izborni predmet – Francuski jezik 1, 2 i 3. Od 2008. do danas sarađivala sa Geoekonomskim fakultetom I Fakultetom za Medjunarodnu ekonomiju Megatrend Univerziteta kao predavač za francuski jezik.
2004. Fakultet za mala i srednja preduzeća – predavač za engleski jezik.
1996-2004. Mobtel – sektor PR i marketing službe – prevodilac i PR savetnik.
1994. nastavnik francuskog jezika u O.Š. Ivan Milutinović.
Od 1984. do 1991. radila u oblasti turizma i marketinga (Atlas, Aviogenex, JAT, Beograd).
Tokom izrade magistarskog rada boravila u Francuskoj 2007. kao stipendista francuske vlade na stažu od mesec dana za profesore francuskog jezika u Bezansonu, na Univerzitetu regije Franche–Compte, Centar za primenjenu lingvistiku.
Godine 2009. učestvovala na konferenciji frankofonije „Francuske studije danas”– u Novom Sadu sa radom „Kulturne dimenzije učenja jezika“. Sarađivala i prevodila za dnevni list „Politika„ E. A. R. Evropsku agenciju za rekonstrukciju , Medjunarodni Crveni krst i Institut društvenih nauka.
Oblasti naučnog interesovanja:
Književnost i prevodjenje.
didaktika francuskog jezika i sociološko-kulturni kontekst u funkciji didaktike stranog jezika

Ostalo:

Prevodila pismeno, konsekutivno i simultano za potrebe Megatrend Univerziteta. Od 2009. učestvuje u organizaciji svetskog Dana frankofonije na Megatrend univerzitetu. Učestvovala na seminarima interkulture i didaktike stranog jezika na Filološkom fakultetu i drugim domaćim i medjunarodnim skupovima. Pisala za Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije Megatrend Univerziteta.
Član Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Srbije u Beogradu za engleski jezik od 1999. i za francuski jezik od 2006. godine. Govori engleski i francuski jezik, a služi se italijanskim i ruskim jezikom. Član Udruženja profesora francuskog jezika, Beograd. Član Društva za strane jezike i književnost Srbije u Beogradu. Dugogodišnji član Francuskog instituta (Kulturnog centra) u Beogradu.