IMG_2646Ljiljana Manić rođena je 1966. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Magistarski rad na temu „Marketing usluga u beogradskim pozorištima“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu za poslovne studije, a doktorsku tezu pod nazivom „Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija“ odbranila je 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije. Izabrana je u zvanje docenta 2011. godine na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta

Do 1994. godine radila je na mestu poslovnog sekretara u „TXV (management services) Ltd”, Nikozija, od 2000. godine u preduzeću „Filipa d.o.o.”, najpre kao marketing menadžer, a zatim kao izvršni direktor, a od 2006. do 2008. godine kao profesor marketinga u Ekonomskoj školi „Nada Dimić“ u Zemunu. Na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta profesor je na predmetima Marketing u kulturi i medijima, Korporativni identitet i Menadžment u izdavačkoj delatnosti.

Učestvovala je na više konferencija i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je monografije „Neprofitne organizacije i javnost“ i mnogih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću.