lvuckovic

Lični podaci i kontakt:
Rođena 25. jula 1979 godine u Beogradu.

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Teorija javnog mnjenja
  • Modeli kulturne politike
  • Istorija komuniciranja
  • Veštine javnog nastupa (fakultativni kurs)

Obrazovanje:

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i okončala drugi stepen studija na istoimenom fakultetu 2011. godine, gde je stekla akademski naziv diplomirani glumac-master, na odseku Gluma i Teorija dramskih umetnosti. Student je doktorskih studija na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerzita na odseku Komunikologije. Govori engleski jezik.

Profesionalna i akademska karijera:

Na Fakultetu za kulturu i medije izabrana je u zvanje asistenta 2012. godine u naučnoj oblasti Komunikologija.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Komunikologija
  • Kulturologija
  • Veštine javnog nastupa

Ostalo:

Povela inicijativu i operacionalizovala fakultativni kurs Veštine javnog nastupa na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta.