Međunarodna naučna konferencija

INFORMACIONA REVOLUCIJA,

NOVI MEDIJI I DRUŠTVENE PROMENE U SVETU, REGIONU I SRBIJI

Beograd, 25. novembar 2016.

International Conference

INFORMATION REVOLUTION, NEW MEDIA AND SOCIAL CHANGES

IN THE WORLD, THE REGION AND SERBIA

Belgrade, November 25th, 2016.

Na našem fakultetu je 25. novembra uspešno organizovan međunarodna naučna konferencija posvećena uticaju informacione revolucije i novih medija na društvene i kulturne tokove u zemlji, regionu i svetu. Na skupu je učestvovalo 50 naučnika iz Srbije i 20 iz sveta – iz 16 zemalja sa tri kontinenta. Učesnike konferencije na početku su pozdravili osnivač Univerziteta, prof. dr Mića Jovanović, i rektor, prof. dr Milomir Minić, a potom je skup proglasio otvorenim akademik Ljubiša Rakić, predsednik Saveta Univerziteta. Učesnike je, u ime Fakulteta za kulturu i medije, pozdravio i dekan, prof. dr Milivoje Pavlović. Učesnici Konferencije veoma pozitivno su se izrazili o nivou podnetih saopštenja i kvalitetu organizacije skupa. Na čelu Organizacionog odbora bio je prof. dr Mirko Miletić. Početkom naredne godine sva podneta saopštenja biće objavljena u Zborniku – kao što je urađeno posle prethodna dva naučna skupa.

dsc_1821-za-sajt

SEKCIJA I: „NAUČNO-TEHNOLOŠKA REVOLUCIJA, NOVI MEDIJI I DRUŠTVENE PROMENE” – SECTION I: „SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL REVOLUTION, NEW MEDIA AND SOCIAL CHANGES

SEKCIJA II :  „NOVI MEDIJI, EKONOMSKE I POLITIČKE PROMENE U INFORMACIONOM DRUŠTVU” – SECTION II: „NEW MEDIA, ECONOMIC AND POLITICAL CHANGES IN THE INFORMATION SOCIETY“

SEKCIJA III : „INFORMACIONA REVOLUCIJA, NOVI MEDIJI, PROMENE U KULTURI I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU” – SECTION III: „INFORMATION REVOLUTION, NEW MEDIA, CHANGES IN CULTURE AND ARTISTIC CREATION“

Video materijal