Fakultet za kulturu i medije
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11 070 Novi Beograd;

Studentska služba – osnovne studije
011/220 30 28, 220 30 63;
e-mail:   infofkm@megatrend.edu.rs
adresa:  Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova
(utorkom do 18 časova);

Studentska služba – master studije
011/220 30 23, 220 30 90;
Kontakt osobe:
Marijana Zimonjić, Elena Dejanovski;
✉  mzimonjic@megatrend.edu.rs, edejanovski@megatrend.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba –  doktorske studije
011/220 30 23;
Kontakt osoba:Marijana Zimonjić;
mzimonjic@megatrend.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar – Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
011/220 30 29, 220 30 30;
✉   infofkm@megatrend.edu.rs
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova

Info centar – Bulevar umetnosti 29, Beograd;
011/20 92 129, 214 54 64;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Centrala – Bulevar Maršala Tolbuhina 8
011/220 30 00;
fax: +381 11 220 30 20;