Lica sa stečenim akademskim nazivom magistra nauka mogu podneti prijavu doktorske disertacije na sledećim visokoškolskim ustanovama u okviru  Univerziteta „Džon Nezbit“:

Prema  Zakonu o visokom obrazovanju  (“Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 97/08, 44/2010), navedena lica mogu steći naučni stepen doktora nauka, odnosno odbraniti doktorsku disertaciju  najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.   

Dokumentacija potrebna za upis:

  • overa kopija diplome magistarskih studija,
  • overa kopija diplome osnovnih studija,
  •  izvod iz knjige rodjenih,
  •  dokaz o uplati.