download

Lični podaci i kontakt:
sberic@nezbit.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

 • Osnovi menadžmenta
 • Menadžment u likovnoj i muzičkoj umetnosti
 • Interkulturni menadžment

Obrazovanje:

Diplomirani producent u kulturi i umetnosti; Akademija umetnosti, Beograd
Diplomirani kulturolog – master; Fakultet za kulturu i medije, Beograd, Megatrend univerzitet

Doktor ekonomskih nauka, Fakultet za poslovne studiije (Zajednički program doktorskih studija eknomskih nauka Fakulteta za poslovne studije i Fakulteta za međunarodnu ekonomiju) Megatrend univeziteta, Beograd

Profesionalna i akademska karijera:

Na Fakultetu za kulturu i medije izabrana je prvo u zvanje saradnika u nastavi, zatim u zvanje asistenta, a onda i u zvanje docenta.

Oblasti naučnog interesovanja:

 • Menadžment
 • Kulturologija
 • Književnost
 • Ekonomija

Ostalo:

 • Istaknuti muzički umetnik
 • 11 muzičkih albuma
 • 26. nagrada na muzičkim festivalima
 • Mnogobrojna priznanja za humanitarni rad i doprinos kulturi Republike Srbije
 • Učesnik Eurosonga 1992. godine
 • Autor 4 knjige poezije