majaradonic (1)
Lični podaci i kontakt:
mradonic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

  • Stilistika i retorika
  • Poslovna korespondencija

Doktorske studije

  • Jezik i stil u savremenom novinarstvu

Obrazovanje:

Diplomiralaje 1989. godine na odseku za Jugoslovensku i svetsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,40. Magistarsku tezu pod naslovom „Poetika proze Veljka Milićevića“ odbranila je u januaru 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor prof. dr Jovan Delić) čime je stekla zvanje magistra nauka u naućnoj oblasti nauke o književnosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Esejističko delo Miodraga Pavlovića“ odbranila je 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (mentor prof. dr Jovan Delić), čime je stekla zvanje doktora nauka o književnosti.

Profesionalna i akademska karijera:

Od 1995. do 2001. godine bila je urednik TV serijala „Ljudi“ – jednočasovnih portreta intervjua značajnih stvaralaca naše kulture (pesnika, pisaca, prevodilaca, slikara). Takođe je bila urednik emisije iz kulture „Letopis.“ Pisane verzije nekih intervjua iz emisije Ljudi objavila je u časopisu „Književnost“. Od 2002. radila kaourednik u redakciji zaistoriografiju RTS i saradnik na projektu „Pola veka“ RTB. Od 2005. stalni je saradnik i komentator Nove srpske političke misli u oblasti kulturne politike i fenomenologije. Od 2007. autor je priloga za emisiju „Raskršća“ u produkciji NSPM. Od februara 2008. autor je dokumentarnih filmova Portret u Dokumentarno-obrazovnomprogramu RT Vojvodina. Odseptembra 2008. radi na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta kao saradnik u nastavi, a od 2010. godine kaoasistent na predmetima Stilistika i retorika, Poslovna korespondencija i Književnost i novinarstvo. Izabrana u zvanje docenta napredmetima Stilistika i retorika i Poslovna korespondencija na osnovnim i Jezik i stil u savremenom novinarstvu na doktorskim studijama Fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu 2014. godine

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Književnost (teorija, istorija, stilistika i komparatistika)
  • Studije kulture
  • Studije medija
  • Istorija kulture

Ostalo:

Autor je 60 dokumentarnih portreta iz serijala RTS „Ljudi“, od kojih je 25 arhivirano u trajne snimke nacionalne televizije u Redakciji za istoriografiju RTS i emituju se u okviru emisije „Trezor“. Saradnik je na projektu „Pola veka“ RT Beograd. Dokumentarni film iz 2009. godine u produkciji Dokumentarno-obrazovnog programa RT Vojvodina „Liturgija od opeke“ o arh. Peđi Ristiću, nagrađen je na festivalu dokumentarnog filma u Bohumu, Češka. Autor je na desetine publicističkih tekstova, komentara, intervjua i feljtona objavljivanih u periodičnim publikacijama i dnevnoj štampi, kao i u elektronskim medijima. Kao rezultat saradnje sa Redakcijom za istoriografiju RTS i emisijom „Trezor“ priprema zaštamp uknjigu portreta znamenitih ličnosti naše kulture, nastalu na osnovu autorskog dokumentarnog serijala. Na 59. Medjunarodnom beogradskom sajmu knjiga angažovana kaopomoćnik urednika, koautor književnog programa Foruma i PR sajma knjiga.