IMG_2646

Lični podaci i kontakt:
Ljiljana Manić rođena je 1966. godine.
ljmanic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije:

  • Marketing u kulturi i medijima
  • Korporativni identitet

Obrazovanje:

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Magistarski rad na temu „Marketing usluga u beogradskim pozorištima“ odbranila je 2008. godine na Fakultetu za poslovne studije, a doktorsku tezu pod nazivom „Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija“ odbranila je 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije.

Profesionalna i akademska karijera:

Do 1994. godine radila je na mestu poslovnog sekretara u „TXV (management services) Ltd”, Nikozija, od 2000. godine u preduzeću „Filipa d.o.o.”, najpre kao marketing menadžer, a zatim kao izvršni direktor, a od 2006. do 2008. godine kao profesor marketinga u Ekonomskoj školi „Nada Dimić“ u Zemunu. Izabrana je u zvanje docenta 2011. godine na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta. Učestvovala je na više konferencija i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je monografije „Neprofitne organizacije i javnost“ i mnogih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • Marketing
  • Odnosi s javnošću
  • Medijske studije