Lični podaci i kontakt:
dnovakovic@naisbitt.edu.rs

Angažovanje u nastavi:

Osnovne akademske studije

  • Savremeni politički sistemi
  • Politički marketing

Obrazovanje:

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Megatrend univerzitet, Beograd – doktorske studije
Geoekonomski fakultet, Megatrend univerzitet, Beograd – magistarske studije
Fakultet političkih nauka, Beograd – osnovne akademske studije

Profesionalna i akademska karijera:

Doc. dr Dragana Novaković je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2000. godine. Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju magistrirala je 2005. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti međunarodnih odnosa odbranila je na istom fakultetu 2010. godine. Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju radi od 2002. godine u zvanju asistenta-pripravnika, a od 2006. u zvanju asistenta na predmetima Komparativni politički sistemi i Ekonomska diplomatija. U zvanje docenta izabrana je na Fakultetu za kulturu i medije 2011. godine za oblast političkih nauka.

Oblasti naučnog interesovanja:

  • političke nauke
  • međunarodni odnosi
  • politički sistemi
  • globalizacija

Ostalo:

strani jezici: engleski i francuski