OBAVEŠTENJE O ČETVRTOM KOLOKVIJUMU

Četvrti kolokvijum iz Komunikologije biće održan u četvrtak 24. maja 2018. godine, u terminu vežbi, u slušaonici S1 po sledećem rasporedu:

I grupa od 12.45 do 13.05

 II grupa od 13.15 do 13.35

III grupa od 13.45 do 14.05

Raspored studenata po grupama kao za prethodne kolokvijume.

Kolokvijum je u formi testa, sadrži 15 pitanja sa 3 ponuđena odgovora među kojima je jedan tačan. Svaki tačan odgovor donosi jedan poen. Kolokvijum se radi 20 minuta.

Pitanjima su obuhvaćene sledeće nastavne jedinice:

  1. Medij, medijator, multimedij, mediji i komuniciranje
  2. Štampa: nastanak, razvoj, specifičnosti pojedinačnih štampanih mas-medija (knjiga, novine, plakat, letak, strip)
  3. Film: mas-medij i medijski sadržaj; filmski spektakl i „jezik filmaˮ
  4. Radio: specifičnosti mas-medija i auditivna struktura radio-programa
  5. Televizija: televizijski spektakl, televizijski žanrovi i televizijski program
  6. Društvene funkcije mas-medija

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: