Drugi kolokvijum iz Komunikologije biće održan u četvrtak 26. aprila 2018. godine, u terminu vežbi, u slušaonici S1 po sledećem rasporedu:

I grupa od 12.45 do 13.05

 

II grupa od 13.15 do 13.35

III grupa od 13.45 do 14.05

Raspored studenata po grupama kao i za prvi kolokvijum

Kolokvijum je u formi testa, sadrži 15 pitanja sa 3 ponuđena odgovora među kojima je jedan tačan. Svaki tačan odgovor donosi jedan poen. Kolokvijum se radi 20 minuta.

Pitanjima su obuhvaćene sledeće nastavne jedinice:

  1. Informacija
  2. Poruka
  3. Pragmatske poruke
  4. Estetske poruke
  5. Jezik diskurzivnih i „jezikˮ prezentacionih simbola
  6. Problemi tumačenja poruka

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: