Doc. dr Ivana Spasović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji „Srpski pokret u Revoluciji 1848/49.“ koja je održana 21. i 22. aprila u dvorcu „Kaštel“ u Ečki.

Tema njenog izlaganja bila je: „Radovi istoričara dr Mihovila Tomandla (1894-1963) posvećeni Revoluciji 1848/1849“.

Uskoro će biti objavlјen i Zbornik radova sa ovog skupa.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: