DRUGI kolokvijum iz predmeta MODELI KULTURNE POLITIKE biće odrźan u PONEDELJAK 30.aprila 2018.u 9:30 u S1
Napomena: nakon odrzanog kolokvijuma odrźaće se I veźbe koje su bile planirane istog dana u 16:15

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: