Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija kulture i civilizacije biće održan u ponedeljak, 7. maja 2018., po grupama, od 16 do 19h.
Studenti treba da pripreme esej na temu: Poreklo porodice u istorijskom kontekstu.
Težište je na istoriji novog veka, geografskim i državnim odrednicama, nacionalnom i socijalnom položaju ličnosti i generacija (predaka).
Doc. dr Ivana Spasović

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: