Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija kulture i civilizacije (stari i srednji vek)
biće održan u ponedeljak, 19. marta 2018.
Prva grupa od 16h, poslednja od 19.15h.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: