Predavanja iz predmeta Komunikacione strategije, kod prof. dr Mirka Miletica, pocinjace u 19,00 umesto u 18,00 i trajace do 21,15, u istoj sali (S1).

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: