Rezultate vežbi za predmet Teorija žanrova možete da pogledate OVDE. Ukoliko neko od studenata smatra da ima osnovane primedbe na konačne rezultate, molimo Vas da o tome pošaljete i-mejl na adresu msredojevic@megatrend.edu.rs, najkasnije do ponedeljka, 22. januara u 23 časa. Posle ovog roka rezultati predispitnih obaveza će se smatrati konačnim i nepromenljivim.

 

Studenti koji polažu ispit u januarskom roku mole se da strogo poštuju sledeći raspored polaganja formiran na osnovu broja indeksa (dakle, NE smerova, NE godine upisa i NE prema vrsti testa – skraćeni ili produženi):

 

I grupa ‒ brojevi indeksa sa poslednjom neparnom cifrom (17 časova)

II grupa ‒ brojevi indeksa sa poslednjom parnom cifrom (18.45 časova)

 

Podsećamo studente da mogu polagati dve vrste ispita – skraćeni ili prošireni. Skraćeni ispit mogu polagati studenti koji imaju predispitne bodove, nešto je kraći i lakši od proširenog, radi se najviše sat i 15 minuta, vrednuje se sa najviše 50 poena,a da bi student položio ispit mora osvojiti najmanje 30 odsto poena, odnosno minimalno 15 bodova, bez obzira na broj predispitnih bodova i konačan zbir ispitnih poena koji se formira sabiranjem stečenih predispitnih bodova i poena osvojenih na testu. Na proširenom testu student može seći svih 100 ispitnih bodova, radi se najviše sat i 30 minuta, a za prolaz je neophodno skupiti najmanje 55 poena (65 za ocenu sedam, 75 za osam, 85 za devet i 95 za ocenu deset). Važno je znati da se predispitni bodovi ne mogu kombinovati sa rezultatima proširenog testa. Dakle, pristupanjem proširenom testu student gubi pravo na stečene predispitne bodove u narednim rokovima, pa molimo studente da pre ispita dobro razmisle koju vrstu testa će polagati.

 

Takođe, student samo jednom može da pristupi polaganju skraćenog ispita, te bilo da jeste ili nije položio ispit, ili naknadno ga poništio nezadovoljan ocenom, ne može više polagati skraćeni test, već isključivo prošireni. Predispitni bodovi važiće zaključno sa junskim ispitnim rokom, posle toga biće moguće polagati samo prošireni test.

 

Za pripremu obe vrste testa dovoljno je obraditi PowerPoint prezenacije koje se nalaze na sajtu Fakulteta. Razlika između dve vrste ispita je isključivo u težini i broju pitanja. Dakle, obe prezenacije spremaju se za obe vrste ispitnog testa.

 

NAPOMENA: Na ispit OBAVEZNO poneti indeks

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: