Profesorke Fakulteta za kulturu i medije, Nataša Simeunović Bajić i Ljilјana Manić, dobile su istraživački grant (InGRID-2 transnational visiting grant) za kraći boravak u Centru za demografske studije (Centre d’Estudis Demogràfics) u Barseloni. Istraživački grant dobijen je na osnovu projekta “Socio-demographic characteristics and living conditions of elderly women in rural areas of Europe” koji je izabrala ekspertska komisija. InGRID-2 je istraživačka infrastruktura u koju je uključeno 19 evropskih institucija finansirana kroz program Horizont 2020.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: