U trećoj sekciji izlagali su svoje radove na srpskom jeziku: prof. dr Divna Vuksanović, prof. dr Miomir Petrović, prof. dr Violeta Cvetkovska Tomanović, doc. dr Maja Radonić, doc. dr Dragan Jakovljević, doktorand Nevena Miletić Sarić, prof. dr Mirko Miletić, mr Nevena Janićijević, doc. dr Aleksandra Brakus, mr Željko Rutović, prof. dr Dragan Ćalović, prof. dr Smiljka Isaković, doc. dr Vladimir Krivošejev, doc. dr Snežana Milićević, doc. dr Radmila Mihajlović, prof. dr Šandor Šetalo, prof. dr Agota Vitkai Kučera, doc. dr Aleksandar Urkom, Tamara Verežan, prof. dr Budimir Potočan, doc. dr Snežana Milićević, doc. dr Jelena Petrović, doc. dr Maria Popović, mr Vjekoslav Vierda, doc. dr Momčilo Jokić, doktorand Vojkan Bižić.
Moderator je bio prof. dr Dragan Ćalović.
U okviru treće sekcije problematizovan je uticaj digitalnih tehnologija i novih medija na umetnost i promene u savremenoj kulturi. Pored razumevanja glavnih tokova koji usmeravaju odnos prema savremenoj kulturi i umetnosti, posebno je sagledan odnos prema kulturnom nasleđu, kulturi sećanja, te promenama u nastavi u oblasti umetničkih i društveno-humanističkih predmeta. Tokom iznetih izlaganja i povedene diskusije, otvoreni su novi uglovi posmatranja navedene problematike i predloženi pristupi koji obezbeđuju dublje sagledavanje aktuelnih promena u ovoj oblasti.

divna-vuksanovic-sajt

publika-treca-sekcija-sajt

treca-sekcija-sajt

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: