U prvoj sekciji izlagali su svoje radove na srpskom jeziku: prof. dr Biljana Ratković Njegovan, dr Iva Beleslin, prof. dr Tatjana Milivojević, prof. dr Dragana Jovanović, prof. dr Katarina Šmakić, mr Jadranka Božić, prof. dr Nada Torlak, Marko Sredojević, prof. dr Mihajlo Manić, dr Miodrag Đorđević, prof. dr Nataša Simeunović Bajić, prof. dr Ljiljana Manić, dr Sanja Vučinić, Miloš Lalević, doktorand Jelena Nikolić, dr Slobodan Vuletić, doktorand Jasna Đorđević, doktorand Jelena Bajić, doktorand Leana Vučković, doktorand Helena Milošević, prof. dr Tatjana Dragičević Radičević, doc. dr Milica Nestorović.
Moderator je bila prof. dr Nataša Simeunović Bajić.
Prva sekcija je razmatrala važan i aktuelan odnos koji postoji između novih medija i društvenih promena. Naglasak je stavljen na ulogu internetskih društvenih mreža i načina na koji oni utiču na izmene u klasičnom mas-medijskom komuniciranju, u socijalnom poređenju, u kreiranju novih lidera mišljenja i u kvalitetu komuniciranja među mladima. Takođe se govorilo o političkoj alijenaciji, položaju starijih ljudi, ekonomiji mozgova i biohipermedijima. Najveću pažnju u diskusijama zavredeli su aspekti funkcionisanja PR službe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva odbrane u novom medijskom okruženju.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: