Rad studenata ocenjuje se u toku celokupnog procesa izvođenja nastave i na završnom ispitu.

1. model polaganja

Kolokvijumi. Posle svake zaokružene tematske oblasti biće održan kolokvijum na kome će se testirati znanje studenata iz date tematske oblasti (1. teorijski deo, 2. stari vek, 3. srednji vek, 4. novi vek i savremeno doba, 5. popravni kolokvijum). Biće održano ukupno 5 kolokvijuma, posle svake od navedenih oblasti, u roku o kojem će studenti biti pravovremeno obavešteni (preliminarni raspored kolokvijuma biće: mart, april, maj, jun, jun-jul).
Kolokvijum će se polagati u formi testa, koji sadrži 10 kratkih pitanja. Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na jednom kolokvijumu iznosi 15. Izrada kolokvijuma traje 20 minuta.
Na kolokvijumima je moguće ostvariti maksimalno 60 bodova (bez greške urađen svaki kolokvijum). Najmanji broj bodova za prelaznu ocenu (6) iznosi 55 bodova. Ovo znači da, studenti koji kroz kolokvijume ostvare dovoljan broj bodova za prelaznu ocenu, nisu dužni da izlaze na završni ispit (računaće se da su kroz kolokvijume položili ispit, s tim da u ovom slučaju maksimalna ocena koju student može da dobije jeste 7). Studenti koji imaju ambiciju za višu ocenu, dužni su da posle kolokvijuma polažu i završni ispit.
Kolokvijumi koje je student položio važe u svim ispitnim rokovima u tekućoj akademskoj godini. Izrada kolokvijuma je obavezna i smatra se predispitnom aktivnošću koja predstavlja uslov za izlazak na završni ispit. Za studente koji budu sprečeni da izađu na neki od kolokvijuma (zdravstveni razlozi ili poslovna obaveza), biće priređen pomoćni (peti) kolokvijum iz oblasti koju nisu polagali.
Završni ispit. Završni ispit se sastoji od dva pitanja koja zahtevaju odgovor u kraćoj esejističkoj formi), i nose maksimalno 30 bodova. Nema usmenog ispitivanja.
Angažovanje studenta u smislu predispitnih aktivnosti donosi dodatnih 10 bodova.

2. model polaganja

Studenti koji su sprečeni da polažu kolokvijume, na završnom ispitu polažu, u dužoj esejističkoj formi, tri pitanja od ukupno 50 (iz celokupnog gradiva), koliko je objavljeno na veb-sajtu Fakulteta. Odlično urađeno pojedinačno pitanje nosi maksimalno 30 bodova.
Ocena se izvodi na osnovu broja ukupno ostvarenih bodova prema standardnoj skali.

Literatura. Literatura za spremanje ispita i kolokvijuma je udžbenik „Istorija kulture i civilizacije“ autora prof. dr Slobodana Brankovića, u izdanju Megatrend univerziteta (drugo dopunjeno izdanje, 2011). Neće biti pitanja postavljenih izvan sadržaja ovog udžbenika.
O korišćenju ostalih, pomoćnih izvora, u vezi sa eventualnim specifičnim interesovanjima studenta, studenti će dobijati savet na pojedinačnim konsultacijama.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: